שני מיקמקים מנוים נדירים אש !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!